O nama

Filmar d.o.o. bavi se upravljanjem i održavanjem stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Inovativni pristup i uspješno rješavanje raznih pitanja na zgradama naše klijente čini zadovoljnijim. Povoljnije cijene omogućit će Vam manje izdvajanje za pričuvu i više ušteđenih novaca za zgradu.

Imamo organizirane hitne intervencije od 0-24 h:

  • vodovod
  • kanalizacija
  • elektroinstalacije
  • bravarski radovi
  • servis dizala

Pri odabiru izvođača radova svakako su uključeni suvlasnici jer pričuva su Vaši novci. Pružamo stručnu pomoć u upravljanju i održavanju zgrade, a do rješenja dolazimo zajedno.

Suvlasnike zgrade smatramo partnerima i svakom pitanju u upravljanju i održavanju zgrade pristupamo profesionalno, prilagođavamo se potrebama suvlasnika i nastojimo riješiti tako da suvlasnicima rješenje bude prihvatljivo.

Iskustvo je pokazalo da je veće zadovoljstvo ako su poslovanje, svi troškovi i odabir izvođača radova javni tako da su svi suvlasnici upoznati s upravljanjem zgrade.

Nudeći najpovoljnija rješenja te osmišljavajući ista prilagođavajući ih Vašim potrebama, složen i zahtjevan posao upravljanja i održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada vodimo profesionalno, kvalitetno i efikasno u skladu sa novim standardima koja smo postavili za Vas kako bismo kreirali najpovoljnija rješenja imajući u vidu Vaše želje i mogućnosti te ujedno izgradili poslovni odnos temeljen na pouzdanom partnerstvu. Zadovoljstvo korisnika naših usluga je u centru pozornosti, to je kontinuiran proces koji se svakim danom nadopunjuje i usavršava te čini osnovu našeg poslovanja.

Nadamo se da ćete nam pokloniti Vaše povjerenje, a mi ćemo se truditi opravdati ga i ispuniti sva Vaša očekivanja.