OBAVIJEST prijavljenima na Javni natječaj (EnU18/2015) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. rujna 2015. Javni natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Ovim putem obavještavamo zainteresirane korisnike da su sve pristigle ponude obrađene u roku te je u skladu s Poslovnikom o provedbi natječaja izrađen zapisnik s prijedlogom za donošenje odluke o odabiru korisnika.

Međutim, Odluka o odabiru korisnika odnosno o sufinanciranju će biti objavljena tek nakon usvajanja Financijskog plana Fonda za 2016. godinu, a koje se očekuje po donošenju državnog proračuna.

Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju.