Upravljanje i održavanje zgrada

PREDMET: Ponuda za upravljanje zgradom

Trenutno upravljamo sa 2200 suvlasničkih prostora, odnosno cca 110.000 m2. Sredstva zajedničke pričuve, koju suvlasnici uplaćuju na žiro-račun zgrade, uglavnom su jedina sredstva iz kojih se plaća održavanje i poboljšica zgrade te Filmar d.o.o. sklapanjem Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju nekretninom, nudi:

 1. Održavanje zgrade se obavlja prema godišnjem programu upravljanja usvojenom od strane predstavnika suvlasnika zgrade sredstvima zajedničke pričuve, a suvlasnici sami određuju visinu pričuve uz većinsku suglasnost.
 2. Vođenje pravnih poslova koji proizlaze iz upravljanja zastupanjem suvlasnika pred državnim tijelima, evidenciju zaduženja i uplata suvlasnika, vrlo učinkovita utuženja neplatiša uz prethodne opomene i slično.
 3. Otvaranje vlastitog žiro-računa zgrade u poslovnoj banci. Ni jedan račun ne ide na naplatu sve dok nije ovjeren od strane predstavnika suvlasnika i upravitelja, odnosno upravitelj ne može raspolagati sredstvima zajedničke pričuve bez pismenog odobrenja predstavnika suvlasnika. Predstavnik suvlasnika dobiva stik za internet bankarstvo, tako da u svakom trenutku može provjeriti pravo stanje računa.
 4. Dostupnost 24 sata na dan u radne, neradne dane i blagdane uz organiziranu dežurnu službu za hitne intervencije na zajedničkim instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija, bravarske radove.
 5. Organizirani servisi za zajedničke dijelove zgrade: dizala, dimnjake, protupožarne uređaje, instalacije i opremu, te deratizacija-dezinfekcija-dezinsekcija i čišćenje zgrada.
 6. Izvođenje većih radova uz odabir najpovoljnijeg izvođača od strane predstavnika suvlasnika zgrade prethodnim prikupljanjem više ponuda, ugovaranjem radova uz jamstva izvođača, nadzor, primopredaja, obračun i naplata izvedenih radova, bez naplate posebnih manipulativnih troškova.
 7. Kreditiranje radova je moguće preko odabrane banke uz većinsku suglasnost suvlasnika uz jamstvo upravitelja za otplatu kredita, a bez traženja jamstva od suvlasnika.
 8. Organiziranje osiguranja zgrade s najpovoljnijim osiguravateljom.
 9. Vođenje financijskog poslovanja zgrade pisanim prikazima prihoda i troškova zgrade, kvalitetnom evidencijom zaduženja i uplata suvlasnika s dostavom pisanih izvješća kumulativnih prikaza prihoda i troškova za sve suvlasnike, sukladno zakonu, najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu.
 10. Naknada upravitelju iznosi 10% od sredstava zajedničke pričuve obračunate za tekući mjesec
 11. Uz sve naprijed navedeno po najpovoljnijoj cijeni nudimo i energetski pregled te energetsko certificiranje zgrada, uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s mogućnosti plaćanja troškova na 10 rata beskamatno.

Sredstva zajedničke pričuve koristit će se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade:

 • održavanje konstruktivnih i vanjskih dijelova zgrade:
  • temelji, nosivi konstruktivni zidovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija s pokrovom, krovna i druga vanjska limarija, fasada.
 • održavanje zajedničkih prostora zgrade:
  • ulazno predvorje
  • zajedničke društvene prostorije
  • čišćenje zajedničkih dijelova zgrade
 • za održavanje instalacija:
  • vodovodna – od vodomjernog brojila zgrade do priključka stana na zajedničku vertikalu
  • odvodna – od priključka stana na zajedničku vertikalu do priključka na javnu kanalizaciju, uključivo zadnje reviziono okno
  • elektriktro instalacije – instalacije jake struje od kućnog priključka do brojila u stanu, instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta), instalacija nužne i panične rasvjete, zajedničke instalacije kućnih zvona i interfona, te gromobranske instalacije
 • razno:
  • protupožarni uređaji i instalacije
  • nabavku sitnog potrošnog materijala (žarulje, prekidači, sredstva za pranje i čišćenje,ključevi, brave, poštanski sandučići, oglasni ormarići, ploče i dr.)
  • kontrola dimnjaka
  • deratizaciju, dezinfekciju, dezinsekciju
  • osiguranje stambene zgrade
  • naknadu za rad upravitelja
  • naknadu za rad ovlaštenog predstavnika suvlasnika
  • otklanjanje nedostataka prema zapisnicima građevne inspekcije te ostalih nadležnih tijela
  • plaćanje troškova el.energije zajedničkih prostora i uređaja zgrade
  • sudske pristojbe, odvjetničke troškove
  • troškove poslovne banke
  • ostalo, a prema dogovoru suvlasnika čiji suvlasnički udio iznosi više od 50%

Uz sve obveze vezane za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96) te Uredbe o održavanju stambenih zgrada, možemo ponuditi najviše, u cilju što boljeg, prihvatljivijeg načina redovnog i izvanrednog održavanja objekta

Kontakt : tel. 500-400,
Miroslav Marciuš: 098/960-3727
Željko Kovačić: 099/3790-331

e-mail: marcius.vt@gmail.com
www.filmar-upravljanje.hr

U Varaždinu, 2014.

S poštovanjem.
Vlasnik obrta: Miroslav Marciuš