Upravljanje i održavanje zgrada

Uz sve obveze vezane za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96) te Uredbe o održavanju stambenih zgrada, možemo ponuditi najviše, u cilju što boljeg, prihvatljivijeg načina redovnog i izvanrednog održavanja objekta.

Sredstva zajedničke pričuve, koju suvlasnici uplaćuju na žiro-račun zgrade, uglavnom su jedina sredstva iz kojih se plaća održavanje i poboljšica zgrade. Filmar d.o.o. sklapanjem Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju nekretninom, nudi slijedeće

Pročitaj više Kontaktirajte nas

Broj zgrada na upravljanju

Zgrade na upravljanju