Stambena zgrada - A.B. Šimića 38, Varaždin

Građevinska dokumentacija

Uskoro opširnije

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

×
Izvješće o zgradi A.B. Šimića 38, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.