Stambena zgrada - Aleja kralja Zvonimira 11 – Tina Ujevića 2, Varaždin

Aleja kralja Zvonimira 11 - Tina Ujevića 2, Varaždin

Građevinska dokumentacija

ČK. br. 2678/1
k.o. Varaždin (u osnivanju)
broj zk uloška:14238

Potvrda glavnog projekta:
klasa: 361-03/08-01/103
Urbroj: 2186/01-12-08-4
Varaždin, 03.09.2008.g.

Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-04/10-01/8
Urbroj:2186/01-12-10-05-MN
Varaždin, 18.03.2010.g.

Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-04/10-01/17
Urbroj: 2186/01-12-10-05-SS
Varaždin, 01.07.2010.g.

Energetski certifikat: B
Oznaka : P_309_2013_062_SZ2
Datum izdavanja: 25.09.2014.
Rok važenja: 25.09.2024.
Izradio: Prokon d.o.o. Varaždin

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade
×
Izvješće o zgradi Aleja kralja Zvonimira 11 – Tina Ujevića 2, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.