Stambena zgrada - Kolodvorska ulica 1a, Turčin

Građevinska dokumentacija

čk. br. 1101/74
k.o. Kneginec
broj zemljišnoknjižnog uloška:2979

Građevinska dozvola:
klasa: UP/I-361-03/90-01/278
Urbroj: 2186-09-02-90-2
Varaždin, 17.01.1991.

klasa: UP/I-361-03/92-01/165
Urbroj: 2186-07-02-92-2
Varaždin, 10.08.1992.

Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-04/93-01/33
Urbroj: 2186-07-02-93-3

Energetski certifikat:
u izradi – Legal projekt d.o.o. Varaždin

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

Energetski certifikat za stambenu zgradu Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade
×
Izvješće o zgradi Kolodvorska ulica 1a, Turčin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.