Stambena zgrada - Trakošćanska ulica 9, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 1676/2
k.o. Varaždin

građevinska dozvola:
Broj: 06-UP/I-5293/1969.
Varaždin, 06.04.1970.

uporabna dozvola:
broj: 3372/1971.
Varaždin, 31.08.1971.

energetski certifikat:
u izradi – Legal projekt d.o.o. Varaždin

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade
×
Izvješće o zgradi Trakošćanska ulica 9, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.