Stambena zgrada - Ulica Braće Radić 28, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 1665
k.o. Varaždin

Građevinska dozvola:
broj: UP/I-06-1112/1983
Varaždin, 01.09.1983.

Uporabna dozvola:
Broj: UP/I-06-2298/1987.
Varaždin, 01.03.1988.

Radovi na zgradi

  • 2013.
    • uvedeno etažno grijanje
×
Izvješće o zgradi Ulica Braće Radić 28, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.