Stambena zgrada - Ulica Miroslava Krleže 1a, Varaždin

Građevinska dokumentacija

Građevinska dozvola:
Broj: UP/I-06-464/1-1979
Varaždin, 19.06.2979.

Uporabna dozvola:
Broj: UP/I-06-1600/1981
Varaždin,15.09.1981.

Katastarska čestica: 2839/10

Energetski certifikat: D
oznaka energetskog certifikata: P_232_2012_134_SZ2
Datum izdavanja: 20.11.2014.
Rok važenja: 20.11.2024.

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade
×
Izvješće o zgradi Ulica Miroslava Krleže 1a, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.