Stambena zgrada - Ulica Stjepana Vukovića 3, Varaždin

Građevinska dokumentacija

Uskoro opširnije

Radovi na zgradi

  • 2014.
    • dogradnja mansardnih stanova
×
Izvješće o zgradi Ulica Stjepana Vukovića 3, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.