Stambena zgrada - Zagrebačka ulica 51, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 2805/2

Energetski certifikat: B
Oznaka en. certif. P_232-2012_098_SZ2
Datum izdavanja: 11.07.2014.g.
Rok važenja: 11.07.2024.g.
Izradio: Legal projekt Varaždin

Građevinska dozvola:
Klasa: UP/I-361-03/04-01/324
Ur. Broj: 2186-05-04-05-5
Varaždin, 28.01.2005.

Uporabna dozvola za stambeni dio građevine:
Klasa: UP/I-361-04/06-01/80
Ur. broj: 2186-05-04-06-4
Varaždin, 08.11.2006.

Etažni elaborat:
Klasa: 361-08/06-01/157
Urbroj: 2186-05-02-06-2
Varaždin, 10.07.2006.
Izradio: Stanoing-nekretnine d.o.o.o Varaždin

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

Stambeni dio

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade

Poslovni dio - KOZMO

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade

Poslovni dio - Poliklinika Sunce

Energetski certifikat za stambenu zgradu Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade
×
Izvješće o zgradi Zagrebačka ulica 51, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.